Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z Valné Hromady 2023

Program:

  1. Hospodaření zapsaného spolku v r. 2023
  2. Volba nového místopředsedy, přijetí nových členů, ukončení a změna členství
  3. Zhodnocení akcí proběhlých v r. 2023
  4. Plán na rok 2024
  5. Různé, diskuze


Zápis z jednání Valné hromady zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.

Datum konání: 7. prosince 2023

Místo konání: U Velkého rybníka, restaurace Ostende, Plzeň

Přítomni: přítomno 11 členů z 20 (včetně 3 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Vilém Kepka a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tím je Valná hromada usnášení se schopná (přítomno 11 členů z 20, z toho 3 na základě plné moci).

Zápisem byla pověřena: Alena Sikorová

Ověřením zápisu pověřeny: Iva Brunátová, Anna Kepková

Zapisující osoba a osoby pověřené zápisem byly schváleny hlasováním: Pro: 8, Zdržel se 3, Proti 0

Program:

  1. Hospodaření zapsaného spolku v r. 2023
  2. Volba nového místopředsedy, přijetí nových členů, ukončení a změna členství
  3. Zhodnocení akcí proběhlých v r. 2023
  4. Plán na rok 2024
  5. Různé, diskuze

1) Hospodaření zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

▪ proběhly informace o hospodaření zapsaného spolku

▪ vyúčtování odlehčovacího pobytu v domě Exodu ve Třemošné (s tím související sbírka na platformě Znesnáze21, představeni další soukromí dárci)

▪ vyúčtování sbírky, která probíhá formou „pokladniček“ (sbírkový účet)

▪ „Projekt pokladničky“ – je nutné dořešit předání pokladniček – předá v co možná nejkratší době Zdeněk Trubač Blance Šteflové

▪ za rok 2023 zaplaceny členské příspěvky

2) Volba nového místopředsedy, přijetí nových členů, ukončení a změna členství

▪ místopředseda PhDr.Lukáš Štich,MBA odstupuje z funkce, novou místopředsedkyní zapsaného spolku je Iva Brunátová (hlasování proběhlo, pro 9, proti 0, zdrželi se 2)

▪ v průběhu roku 2023 přijati noví členové zapsaného spolku: manželé Boudovi a Jiří Černý, Radek Havel ukončil členství

▪ v průběhu roku 2023 se manželé Markéta Nechutná a Michal Nechutný stávají členy čestnými, bez povinností a práv

▪ výbor zapsaného spolku rozhodl, že čestnými členy bez povinností a práv se od roku 2024 stávají též naše handicapované děti

3) Zhodnocení akcí proběhlých v 2023

▪ proběhlé akce byly zveřejněny na webovkých stránkách zapsaného spolku

▪ pokračujeme v našem projektu “S kolečky“ (letošní rok jsme zahájili novoročním pochodem, šli jsme na vycházku kolem Mže, byli za minikoníky Diankou a Topinkou, které vlastní naše členka Eva Trubačová, se stacionářem Človíček jsme oslavili 20 let od jeho založení, rozloučili se s létem a přivítali jsme podzim na ranči Šídlovák, navštívili jsme plzeňské vánoční trhy)

▪ podnikli jsme i větší akce – zúčastnili jsme se pochodu Praha – Prčice, kde jsme šli 13 km dlouhou vozíčkářskou trasu, jeli na rekondiční pobyt do Štúrova a uspořádali jsme pro naše „děti“ odlehčovací pobyt ve Třemošné

4) Plán na rok 2024

▪ plánujeme podobné jednodenní akce jako v loňském roce

▪ plánujeme zopakovat i akce vícedenní, a to pochod Praha-Prčice, rekondiční pobyt ve Štúrovo a odlehčovací pobyt

▪ v rámci dnů dobrovolnictví oslovena organizace Totem, ve spolupráci s organizací touto organizací se náš spolek zapojí do dnů dobrovolnictví

▪ ideálně by měla VH proběhnout již v listopadu

5) Různé , diskuze

▪ máme nové plakáty, tentokrát už i s webovou adresou a kontakty na předsedu a místopředsedkyni

▪ diskuze o možnostech odlehčovací péče, která v plzeňském kraji citelně chybí, probíhají jednání, zatím bez valného výsledku, zřejmě nestačí jednat jen se sociálními odbory, možné zapojit i odbory zdravotní?

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé: Iva Brunátová, Anna Kepková

Zpět