Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

DESET LET STACIONÁŘE ČLOVÍČEK

Před deseti lety založilo občanské sdružení David a Goliáš denní stacionář pro postižené děti.

Letos, tj. v průběhu roku 2013 uplyne 10.let od vzniku stacionáře Človíček

Denní stacionář Človíček,stacionář pro osoby s postižením si už dárek k desátým narozeninám nadělil. Ve středu 22. května proběhl v kavárně KAČABA křest videa:

ČLOVÍČCI – JAK TO U NÁS CHODÍ

http://www.youtube.com/watch

(čerpáno: https://cs-cz.facebook.com/…onarClovicek?…)

DESET LET STACIONÁŘE ČLOVÍČEK

(spolupráce s občanským sdružením David a Goliáš)

Z historie:

Všechno začalo Davidem(vlastně Davídkem).

V roce 2001 zjistili manželé H. ,že jejich postiženého syna Davídka nemají možnost dát do školky a později ani do školy. Že v Plzni není žádné zařízení,do kterého by takto handicapované děti mohly denně docházet a vzdělávat se,stejně jako jejich vrstevníci docházejí do škol a školek.

Manželé H. začali tedy hledat možnosti. Spojili se se sedmi dalšími rodinami podobně postižených dětí a rozhodli se „vzít to do vlastních rukou“. A tak vzniklo v r. 2001 občanské sdružení David a Goliáš,které začalo zjišťovat informace o založení denního stacionáře pro děti. Proč David a Goliáš? Každý je vlastně jako David,každý má svého Goliáše. Postižené děti ho mají právě v jejich postižení.

A opravdu se to povedlo, v Plzni v Kralovické ulici,po nalezení vhodného objektu,vzniká v průběhu roku 2001– 2002 denní stacionář pro děti.

V roce 2001 – 2002 se rodiče dětí s těžkým kombinovaným postižením spojení v občanském Sdružení David a Goliáš začali snažit o zřízení denního stacionáře pro děti. Do té doby totiž mohli využít jen pobytová zařízení mimo Plzeň. Snaha rodičů byla podpořena Střediskem Diakonie ČCE v Merklíně, které vznikající stacionář zaštítilo a vzalo pod svá křídla. MMP poskytl prostory v jedné z plzeňských Mš a mohlo se začít budovat.

Svépomocí tak vznikl stacionář,který hned od počátku nabízel služby nejen dětem s těžkým kombinovaným postižením,ale i dospělým s mentálním postižením.

Teď však pouze o programu pro děti a mládež:

O stacionáři Človíček


Zkušební provoz byl zahájen v listopadu 2002,zatím docházely děti i s rodiči.

Původní název stacionáře, David a Goliáš,nese již pouze občanské sdružení,(které se zabývá tím,že se snaží handicapovaným dětem umožnit prožít život stejně jako dětem bez handicapu. Proto pro ně (a i pro jejich rodiče)organizuje poznávací a rekondičně rehabilitační pobyty,vzdělávací a zábavné programy,u sdružení David a Goliáš si mohou rodiny s těžce handicapovanými dětmi vypůjčit bezplatně rehabilitační a zdravotnické pomůcky) a stacionář je pojmenován Človíček.

Od počátku k současnosti:

**Stacionář Človíček

Téměř od počátku funguje ve stacionáři školní výuka. V prvních několika letech se spolupracovalo se základní školou speciální v Plzni,výuka probíhala dva dny v týdnu. Nyní je několik let přímo ve stacionáři odloučené pracoviště Základní školy speciální Diakonie ČCE v Merklíně. Děti tak mohou každý den plnit povinnou školní docházku, ale hlavně se učit to,co jim je užitečné a prospěšné.

Po celou dobu fungování stacionáře je jedním z hlavních cílů,co největší rozvoj „dětí“ v oblasti motoriky, nácviku denních dovedností,.. Toho se dosahuje pomocí různých metod,hlavně rehabilitací(jejíž součástí je např. hippoterapie) a denním procvičováním(ve škole,při hře),popř. pozorováním okolí při procházkách….

Každý den ve stacionáři probíhá výuka dětí(i další program určený nejen pro jejich rozvoj,ale i zábavu). Samozřejmostí je každodenní rehabilitace(kou­pání ve vaně s vířivkou, masáže, masáže lávovými kameny, cvičení na míči, motomedu, vertikalizační stůl a polohování s prvky bazální stimulace). Při rehabilitaci se využívají také speciální pomůcky a přístroje.

Také pro děti stacionář(či škola) pořádají různé akce: karnevaly, divadelní představení, výlety, Mikulášskou a Vánoční besídku,….

Velkou výhodou bylo v r. 2006 rozšíření provozu a odvoz uživatelů z místa bydliště do stacionáře a zpět. K tomuto účelu bylo pořízeno speciálně upravené auto,které denně při svozu a rozvozu najede kolem 120ti kilometrů.

Na podzim v r. 2012 se otevírá nově přistavěná třída,je v ní relaxační vodní lůžko,hvězdné nebe,prostor pro zrakovou stimulaci.

Maximální kapacita stacionáře Človíček je 12 klientů,z toho v dnešní době navštěvuje denní stacionář Človíček šest dětí,kterým občanské sdružení David a Goliáš pomáhá (a další děti,které pod záštitou Davida a Goliáše nejsou).

Stále trvá částečná spolupráce mezi stacionářem a občanským sdružením.

LETOS V R. 2013 SLAVÍ DENNÍ STACIONÁŘ ČLOVÍČEK 10 LET SVOJÍ EXISTENCE.

Na oslavu probíhá 10.symbolických akcí,jedna za každý předcházející rok.

  • Únor: Děti hrají Človíčkům – proběhlo
  • Březen: Vítání jara na Šídlováku – proběhlo
  • Duben: Návštěva pouti u sv. Jiří v Plzni, Čarodějnice na zahradě stacionáře – proběhlo
  • Květen: 16. května 2013 – 17.května 2013 – Noc ve Človíčku(přespání klientů v denním stacionáři Človíček) – proběhlo

22. května 2013 – Křest krátkého filmu o stacionáři Človíček (úvodní video) (ve 14 hodin v Kačabě – akce pro klienty, jejich rodiče, příznivce stacionáře a pozvané hosty) – proběhlo

  • Červen:

26. 6. 2013 – Zahradní slavnost- velká odpolední „párty“ – oslava 10 let založení stacionáře Človíček spojená s prohlídkou stacionáře (akce pro klienty a jejich rodiče, sponzory, odbornou veřejnost, širokou veřejnost)

  • Červenec,Srpen:

O velkých prázdninách proběhne v prostorách Mázhauzu v plzeňské radnici výstava Okamžiky všedního dne – fotografie z každodenního života v DS Človíček a ukázka výrobků a výtvarných děl klientů.

  • Září,Říjen,Lis­topad: program na podzimní měsíce se připravuje(Olym­piáda po našem, Potřebujeme pomocné ruce – dobrovolníci, Benefice)
  • Prosinec: Vánoční besídka

Čerpáno:

  • z kroniky sdružení David a Goliáš
  • z materiálů(ar­chivů) a fotogalerií zapůjčených denním stacionářem Človíček
Zpět