Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Valná Hromada 2018

Valná hromada 2018 se konala ve středu 30. května 2018 od 16.30 hod.

Zápis z jednání Valné hromady zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.

Datum konání: 30.května 2018

Místo konání: Pod Mikulkou 538/5, 323 00 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina, 16 členů z 20 (včetně 4 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 16 členů, 4 na základě plné moci, z 20)

Program:

  1. Hospodaření zapsaného spolku
  2. GDPR
  3. Štúrovo 2018
  4. Vánoční večírek
  5. Různé

1)Hospodaření zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

proběhlo vyúčtování za r. 2017 letos opět zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ obdržel dotaci od plzeňského kraje (její využití bude jako interní příloha rozesláno všem členům zapsaného spolku) cca v pol. Roku 2018 bude pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ zahájena veřejná sbírka, „pokladničky“ budou umístěny cca ve 2–3 subjektech

2)GDPR

směnici pro GDPR připraví a ke schválení předá předseda zapsaného spolku PhDr. Lukáš Štich

3)Štúrovo 2018

proběhne v termínu od 16. června do 23. června s rodinami handicapovaných dětí pojede sponzorovaná asistence – na základě darovací smlouvy pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ

4)Vánoční večírek

proběhne v prosinci 2018 v průběhu vánočního večírku zároveň proběhnou nové volby výboru a pokladníka zapsaného spolku

5)Různé

v r. 2017 se uskutečnil Fashion Market Bazar v Plzeňské Papírně, výtěžek šel ve prospěch zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ bude potřeba pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ vytisknout nové letáky (změna názvu – zapsaný spolek a adresy) stále v řešení Plzeňská teplárenská (pokud nás nepodporují nemohou mít na svých webových stránkách uveden opak). občasné schůzky v agentuře Dora jsou zrušeny (špatná domluva, nespolehlivost ze strany agentury) diskuze

Valná Hromada schvaluje body 1 a 4

Valná Hromada bere na vědomí body 2,3 a 5

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé: Iva Brunátová, Anna Kepková

Zpět