Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z VH v r.2020 a 2021

V roce 2020 a 2021 byla činnost zapsaného spolku výrazně utlumená z důvodu covidové epidemie.

Na konci roku 2021 (v r.2020 to vůbec nešlo a VH jsme museli zrušit), kdy už situace dovolila setkávání, jsme uskutečnili Valnou hromadu.

Zápis z jednání Valné hromady zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.

Datum konání: 29. prosince 2022

Místo konání: Pod Mikulkou 538/5, 323 00 Plzeň

Přítomni: přítomno 14 členů z 21 (včetně 4 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Vilém Kepka a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášení se schopná (přítomno 14 členů, 4 na základě plné moci, z 20)

Zápisem byla pověřena Alena Sikorová

Ověřením zápisu pověřeny Věra Štichová Dagmar Očetnášková

Program:

 1. Hospodaření zapsaného spolku v r. 2020 a 2021
 2. Informace o projektu „Milionář mezi námi“
 3. Rekondičně rehabilitační pobyt Štúrovo
 4. Volba výboru zapsaného spolku, volba kontrolního výboru zapsaného spolku a volba pokladníka
 5. Různé

1) Hospodaření zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

 • proběhlo vyúčtování rok 2020 a 2021 (není doúčtováno zcela, kvůli nemoci Covid 19 je část projektů přesunuta do r. 2022), informace podal předseda Vilém Kepka (pokladník Iva Brunátová se omluvila, nemocná)
 • za rok 2020 a 2021 zaplaceny členské příspěvky
 • proběhla vnější kontrola účetnictví zapsaného spolku, vše v pořádku

2) Informace o projektu „Milionář mezi námi“

 • v roce 2020 se zapsaný spolek David a Goliáš zapojil do projektu televize Prima – „Milionář mezi námi“
 • na základě tohoto projektu obdržel od. p. Janečka zapsaný spolek David a Goliáš dotaci
 • podrobné podmínky dotace byly rozeslány členům zapsaného spolku mailem

3) Rekondičně rehabilitační pobyt Štúrovo 2022

 • v letech 2020 a 2021 se kvůli pandemické situaci rehabilitačně rekondiční pobyt ve slovenském Štúrově nekonal
 • pokud budou přijatelné podmínky plánuje se na rok 2022 jeho obnovení

4) Volba výboru zapsaného spolku, volba kontrolního výboru zapsaného spolku a volba pokladník OD 1.1. 2022:

PŘEDSEDA: Vilém Kepka

Pro: 13, Zdržel se 1, Proti 0

MÍSTOPŘEDSEDA: PhDr. Lukáš Štich

Pro: 13, Zdržel se 1, Proti 0

MÍSTOPŘEDSEDA: Zdeněk Trubač

Pro: 13, Zdržel se 1, Proti

POKLADNÍK: Iva Brunátová

Pro: 14, Zdržel se 0, Proti 0

KONTROLNÍ VÝBOR: Markéta Nechutná, Jitka Vašková

Pro: 14, Zdržel se 0, Proti 0

5)Různé

 • diskuze o chodu a fungování zapsaného spolku David a Goliáš, v minulých letech bylo omezeno pandemií Covidu 19
 • koncem roku 2021 uspořádán DEN S KOLEČKY (u Boleveckého rybníka), mělo by se něco podobného opakovat, pokud někoho napadne nějaká „akce“, určitě to bude uvítáno, bude vidět, že zapsaný spolek má smysl a plní svůj účel
 • pokud někdo ze členů zjistí nějakou novou, pro ostatní členy užitečnou informaci, předá jí dál – tzn. pošle jí všem ostatním členům
 • diskuze o možnostech odlehčovací péče (v plzeňském kraji citelně chybí), možnost spolupráce se studenty zdravotní školy (VŠ)

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé: Věra Štichová Dagmar Očenášková

Zpět