Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z Valné Hromady 2022

Zápis z VH 2023

Zápis z jednání Valné hromady zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.

Datum konání: 21. prosince 2022

Místo konání: U Velkého rybníka, restaurace Ostende, Plzeň

Přítomni: přítomno 14 členů z 21 (včetně 4 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Vilém Kepka a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášení se schopná. (přítomno 14 členů z 21, z toho 4 na základě plné moci)

Zápisem byla pověřena: Alena Sikorová

Ověřením zápisu pověřeni: Zdeněk Trubač, PhDr. Lukáš Štich, MBA

Zapisující osoba a osoby pověřené zápisem byly schváleny hlasováním:

Pro: 10, Zdržel se 3, Proti 0

Program:

 1. Hospodaření zapsaného spolku v r. 2022
 2. Inventura, poděkování pro Fond pomoci Karla Janečka („Milionář mezi námi“)
 3. Zhodnocení akcí proběhlých v r. 2022
 4. Plán na rok 2023
 5. Různé, diskuze

1) Hospodaření zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

 • proběhlo vyúčtování roku 2022 (kvůli nemoci Covid 19 byly v r. 2020 a 2021 přesunuty projekty na rok 2022,ty byly dokončeny), informace podal předseda Vilém Kepka a pokladník Iva Brunátová
 • za rok 2022 zaplaceny členské příspěvky
 • proběhla vnější i vnitřní kontrola účetnictví zapsaného spolku, máme vše v pořádku

2) Inventura, poděkování pro pana Karla Janečka („Milionář mezi námi“)

 • ve stacionáři pro děti a mládež Človíček jsou ještě pomůcky, které jsou majetkem zapsaného spolku David a Goliáš, je nutné, aby do 28.2. 2022 domluvil termín inventury (domluví Alena Sikorová s paní Evou Čermákovou, vedoucí stacionáře) a pomůcky zkontroluje (pokud to bude možné, někdo ze zapsaného spolku, kdo má též „dítě“ ve stacionáři, jí pomůže), seznam pomůcek dodá Iva Brunátová
 • pomůcky, které ve stacionáři jsou, můžeme stacionáři přenechat na základě darovací smlouvy, pokud o to budou mít zájem (pokud ne, členové zapsaného spolku si pomůcky rozeberou mezi sebe)
 • některé pomůcky už jsou vedeny pouze evidenčně
 • v průběhu roku 2022 byl dokončen projekt „Milionář mezi námi“ ( projekt byl využit narůzné aktivity, které našim handicapovaným dětem umožňují se lépe zapojit do normálního živta (např. pomůcky nebo rekondiční pobyty, kde jsou k dispozici handicapovaným dětem a jejich rodinám asistenti)
 • na webových stránkách je zveřejněno poděkování pro pana Karla Janečka, který náš zapsaný spolek do výše uvedeného projektu („Milionář mezi námi“) vybral.

3) Zhodnocení akcí proběhlých v 2022

 • akce byly zveřejněny v článku na webovkých stránkách zapsaného spolku
 • jednalo se o dny s „kolečky“ (návštěva FarmaParku u Toma, pěší výlet po stezce kolem řeky Radbúzy, návštěva Vánočních trhů na náměstí v Plzni, návštěva Techmánie)
 • v červnu proběhl rekondičně rehabilitační pobyt ve slovenském městě Štúrovo

4) Plán na rok 2023

 • nutná aktualizace webových stránek (a to zejména věku dětí a fotogalerie), založena Whats upp skupina, kde se budou fotky z akcí a akce zveřejňovat, aby pak byly k dispozici Aleně Sikorové, která stránky aktualizuje a průběžně upravuje
 • opět plánujeme zopakovat pobyt ve Štúrovo
 • možné menší pobyty v ČR (prodloužený víkend, apod)
 • dny s kolečky, ideálně každý měsíc (kromě letních prázdnin) by si některý ze členů spolku pro ostatní připravil program setkání (procházka, výlet, cukrárna…)
 • rýsuje se možnost odlehčovacího pobytu (zjišťují se podrobnosti, cena, kolik dětí, kde…)

5) Různé , diskuze

 • připraveny plakáty k pokladničkám i pro jiné použití
 • pokud někdo ze členů zjistí nějakou novou, pro ostatní členy užitečnou informaci, předá jí dál – tzn. pošle jí všem ostatním členům
 • diskuze o možnostech odlehčovací péče (v plzeňském kraji citelně chybí), možnost spolupráce se studenty
 • diskuze o změně adresy, předsednictví, dotacích, atd.

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé: Zdeněk Trubač, PhDr.Lukáš Štich,MBA

Zpět